لامپ های مهتابی

لامپ های مهتابی اف پی ال FPL تولید LED نور ۱۵ وات

لامپ های مینی مهتابی اف پی ال FPL تولید LED نور ۷ وات

بدون نیاز به استارت و ترانس

لامپ مهتابی ۱۸ وات ۱۲۰ سانتی متر تولید LED نور

لامپ مهتابی ۹ وات ۶۰ سانتی متر تولید LED نور