لامپ های حبابی

LED نور تولید کننده لامپ حبابی ۵ وات با تکنولوژی SMD

LED نور تولید کننده لامپ حبابی ۷وات با تکنولوژی SMD

LED نور تولید کننده لامپ حبابی ۱۰ وات با تکنولوژی SMD

LED نور تولید کننده لامپ حبابی ۱۲ وات با تکنولوژی SMD

LED نور تولید کننده لامپ حبابی ۲۰ وات با تکنولوژی SMD

 

LED نور تولید کننده لامپ حبابی ۳۰ وات با تکنولوژی COB cree

اصلی کری آمریکا و درایور مخصوص LED نور